סיור במפעל

בוניבעלת יכולות ייצור של תהליך מלא של מחפרים וחוטפים הידראוליים גדולים, לרבות רכש חומרי גלם, עיבוד חלקים, הרכבה, איתור באגים ובדיקת מוצר, ציפוי ואספקת מוצרים.